Prekių grąžinimas

 • Pirkėjas turi teisę nepatirdamas papildomų išlaidų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu. Išskyrus:
  • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 • Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos.
 • Apie norą grąžinti prekę Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@surasta.lt  Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo dienos vartotojas turi grąžinti prekes Pardavėjui.
 • Gavęs Pirkėjo pranešimą apie prekių grąžinimą Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie prekių grąžinimą, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.
 • Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės jam yra išsiųstos.
 • Pardavėjas suteikia teisinę garantiją pagal Civilinio Kodekso 6.364 straipsnį.
 • Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą arba į teismą.
 • Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
 • Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

Rašyk
Skambink